ДОГОВІР ОФЕРТИ
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів
Цей договір між Продавцем, відомості щодо якого наведено наприкінці цього Договору, у подальшому «Продавець», і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник, Покупець», визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет сайт https://yagurman.com/. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі - Договір) на наступних умовах.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Акцепт – надання Покупцем безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису Сторонами письмового примірника Договору.

1.3. Веб-сайт – Інтернет-сайт, розташований в мережі інтернет за адресою https://yagurman.com/, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання шляхом здійснення електронної угоди, а також умови оплати і доставки Товарів Покупцям.

1.4. Договір публічної оферти – договір про умови продажу та доставки товарів, який публічно укладений між Продавцем та Покупцем.

1.5. Продавець - власник товарів, представлених на веб-сайті https://yagurman.com/.

1.6. Покупець (Замовник) – будь-яка дієздатна особа, яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, виявила бажання придбати наявні на веб-сайті Продавця Товари та оплатила їх вартість.

1.7. Товар – продукти харчування, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на веб-сайті https://yagurman.com/, та доставляються Продавцем згідно з умовами цього Договору.

1.8. Замовлення – належним чином оформлена електронна форма заявки, в якій зазначається обраний Покупцем перелік товарів, загальна вартість даних товарів та інформація про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо).

1.9. Продукти харчування — будь-яка продукція тваринного і рослинного походження та вироби з неї, призначені для харчування, відомості щодо яких розміщені на Веб-сайті.

1.10. Харчовий продукт - речовина або продукт (неперероблений, частково перероблений або перероблений), призначені для споживання людиною. До харчових продуктів належать напої (в тому числі вода питна), жувальна гумка та будь-яка інша речовина, що спеціально включена до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.

1.11. Харчовий продукт тваринного походження - молоко, м'ясо, риба, молюски і ракоподібні, у тому числі свіжі, охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.

1.12. Продукти рослинного походження - гриби, ягоди, овочі, фрукти та інші харчові продукти рослинного походження, призначені для споживання людиною.

1.13. Доставка замовлення – доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем Товарів з асортименту, представленого на веб-сайті за цінами, встановленими Продавцем на дату здійснення замовлення. Доставка придбаних Товарів здійснюється Продавцем або третіми особами, залученими Продавцем.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://yagurman.com/ будь-якій дієздатній особі укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує повне розуміння, узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти). Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний Договір купівлі-продажу Товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Веб-сайті.

2.4. Укладаючи Договір шляхом оформлення Замовлення Покупець підтверджує наступне:

• Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

• Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в Договорі щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних.

Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

2.5. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Нові або змінені умови Договору стають дійсними після розміщення їх на Веб-сайті. Момент повідомлення Покупців про нові або змінені умови співпадає з моментом розміщення цих умов на Веб-сайті.3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Веб-сайті. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів в момент його розміщення та підтвердження.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.4. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.5. Продавець вказує вартість доставки Товару на Веб-сайті або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

3.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення, Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару.

3.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Веб-сайті у відповідному розділі Веб-сайту.

3.8. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати його в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов'язку з оплати відповідного замовлення.4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону, указаному на Веб-сайті, або через сервіс сайту https://yagurman.com/

4.2. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на Веб-сайті.

4.3. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця.

4.4. Схвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Веб-сайті або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.6. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Веб-сайті, оператор Продавця у телефонному режимі зв'яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

4.7. Після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оператор Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу. У випадку, якщо оператор Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.

4.8. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або іншим способом. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю, при цьому Продавець у такому разі не несе будь-якої фінансової відповідальності за таке анулювання.5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором Продавця в момент оформлення покупки.

5.2. Самовивіз товару:

5.2.1. Після формування заявки покупець може розрахуватися і отримати свій товар за адресою, повідомленою Продавцем.

Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представнику з моменту фактичного отримання товару.

5.3. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника Продавця перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

5.4. Факт прийняття товару Покупцем підтверджує відсутність в нього будь-яких претензій та зауважень щодо якості та кількості Товару.

5.5. Доставка Товарів, придбаних через Веб-сайт, здійснюється кур'єром за рахунок Покупця. При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним ним при замовленні номером телефону, замовлення вважається анульованим.6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного товару. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", продовольчі товари належної якості обміну (поверненню) не підлягають.

6.3. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав (у т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на Веб-сайті.

6.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Доставка та оплата».

6.5. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов'язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.7.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити виконання Договору у разі порушення Покупцем умов цього договору;

– вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;

– вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті, в односторонньому порядку та на власний розсуд;

– залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

– змінювати умови та/або терміни доставки Товарів Покупцю.

7.2. Покупець зобов'язаний:

– дотримуватись умов Договору;

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

– перевірити кількість та найменування замовлених Товарів відповідно до умов Договору.

7.3. Покупець має право:

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Продавець не несе відповідальності за:

- шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://yagurman.com/ і придбаних у Продавця;

- затримку і перебої у продажі Товару (обробки замовлення та доставки Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

–протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів: IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору.

Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.


 • Цей договір між Продавцем, відомості щодо якого наведено наприкінці цього Договору, у подальшому «Продавець», і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник, Покупець», визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет сайт https://yagurman.com/. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі - Договір) на наступних умовах.


  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

  1.2. Акцепт – надання Покупцем безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису Сторонами письмового примірника Договору.

  1.3. Веб-сайт – Інтернет-сайт, розташований в мережі інтернет за адресою https:// yagurman.com/, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання шляхом здійснення електронної угоди, а також умови оплати і доставки Товарів Покупцям.
  1.4. Договір публічної оферти – договір про умови продажу та доставки товарів, який публічно укладений між Продавцем та Покупцем.

  1.5. Продавець - власник товарів, представлених на веб-сайтіhttps://yagurman.com/1.6. Покупець (Замовник) – будь-яка дієздатна особа, яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, виявила бажання придбати наявні на веб-сайті Продавця Товари та оплатила їх вартість.

  1.7.
  Товар – продукти харчування, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на веб-сайті https://yagurman.com/, та доставляються Продавцем згідно з умовами цього Договору.

  1.8.
  Замовлення – належним чином оформлена електронна форма заявки, в якій зазначається обраний Покупцем перелік товарів, загальна вартість даних товарів та інформація про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо).

  1.9.
  Продукти харчування — будь-яка продукція тваринного і рослинного походження та вироби з неї, призначені для харчування, відомості щодо яких розміщені на Веб-сайті.

  1.10.
  Харчовий продукт - речовина або продукт (неперероблений, частково перероблений або перероблений), призначені для споживання людиною. До харчових продуктів належать напої (в тому числі вода питна), жувальна гумка та будь-яка інша речовина, що спеціально включена до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.

  1.11.
  Харчовий продукт тваринного походження - молоко, м'ясо, риба, молюски і ракоподібні, у тому числі свіжі, охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.

  1.12.
  Продукти рослинного походження - гриби, ягоди, овочі, фрукти та інші харчові продукти рослинного походження, призначені для споживання людиною.

  1.13.
  Доставка замовлення – доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем Товарів з асортименту, представленого на веб-сайті за цінами, встановленими Продавцем на дату здійснення замовлення. Доставка придбаних Товарів здійснюється Продавцем або третіми особами, залученими Продавцем.

© All Right Reserved.